Profile Image

Mình là Lê Phước Mỹ, là một developer rất gà, mình viết blog này chủ yếu để note lại những thứ trong thời gian tìm hiểu cũng như làm việc có thời gian ghi lại. Hơn nữa blog này chủ yếu mình để tự sướng tự đọc :D nên bài viết có thể không được trau chuốt kĩ lưỡng, có phần nào tào lao bạn đọc phải thì có thể comment phía dưới.

Các ngôn ngữ và công nghệ, quy trình mình đã và đang sử dụng trong quá trình làm việc:

rss facebook twitter github gitlab youtube mail spotify lastfm instagram linkedin google google-plus pinterest medium vimeo stackoverflow reddit quora quora